trende

Sıvı Yakıtlı Kat Kalöriferi

Sıvı Yakıtlı Kat Kalöriferi

Sıvı Yakıtlı Kat Kalöriferi

Sıvı yakıtlı ısıtma sistemleri Kazanda yakıt olarak fuel oil, motorin vb yakıtlar kullanılır. Yakıt brülörler tarafından otomatik olarak kazana püskürtülür ve yakılır. Otomatik kontrole uygundur. Açık genleşme ve kapalı genleşme depoları kullanılır. Yakıt özel olarak imal edilen yakıt tanklarında depolanır. Isıtma sistemleri buna göre düzenlenir.

sivi-yakitli-kalorifer-kazanlari-talimat

1-Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri

Sıcak sulu merkezi ısıtma tesisatları (90/70ºC), binaların ısıtılmasında en yaygın kullanılan tesisat türüdür.  Suyun ısı taşıyıcı olarak kullanıldığı tesisatlardır. Su, kazanda ısıtılarak borularla ısıtılması istenen bölgelere sevk edilir. Oradaki ısı yayıcı radyatörlerde ısıyı yayan su, soğuyarak tekrar kazana döner. Suyun dolaşımı tabii olarak veya çoğu zaman cebri (sirkülasyon pompası ile) sağlanır. Sistemde mevcut suyun ısınması sırasında artan su hacmi genişleme kabı (genleşme deposu) adı verilen bir depoda toplanır. Dolaşım cinsine göre tabii ve cebri sirkülâsyonlu sistemler olarak ikiye ayrılır. Genişleme kabına göre atmosfere açık ve kapalı genleşme depolu olarak ayrılabilir. Fakat sıcak su sistemlerinin büyük çoğunluğu atmosfere açıktır ve su sıcaklığı 90ºC değerini aşmaz. Boru dağıtım şebekesine göre de tek borulu ve çift borulu sıcak su sistemleri olarak ayırım yapmak mümkündür.
2. Kaynar Sulu Isıtma Sistemleri Detaylı bilgi sıvı yakıt kazanı yakma modülünde vardır.
3. Jeotermal Isıtma Sistemleri Yeraltında magmada artan sıcaklıkla yeraltı suları (özellikle deprem bölgelerinde) ısınıp yeryüzüne çıkıyor.
4. Buharlı Isıtma Sistemleri Detaylı bilgi sıvı yakıt kazanı yakma modülünde vardır.

04.02.2016
5.615
Whatsapp
Ali Yavuz
Ali Yavuz
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?