trende

Vrf Klima Tesisatı

Vrf Klima Tesisatı

Vrf Klima Tesisatı

VRF Klima Tesisatı ,Bu teknik şartnamede belirtilen mekanik/elektronik sistem ve ekipmanların tamamı, yüklenici firma ile işin sözleşmesinin imzalanmasından sonra imalat yapılmadan önce idareye sunularak idarenin uygunluk onayına müteakip yüklenici tarafından temin edilecektir.

Bu elektronik malzemelere (ekipman ve sistemlere) ait  ulusal/uluslararası sertifika ve tüm belgeler İdarenin talep etmesi halinde yüklenici tarafından sunulacaktır. Yüklenici tarafından,  tesiste önceden yapılmış sistemlerin de montajını kendi yaptığı sistemlere entegresi yapılarak tüm sistemin sorunsuz bir şekilde çalışır vaziyette İdareye teslimi sağlanacaktır.

 VRF KLİMA TESİSATI (İlgili Pozlara İlaveten)

VRF Klima Tesisatı ,Sözleşme ekindeki onaylı projelerde, ısı kazancı hesapları sonucunda elde edilen soğutma yükleri ile seçilecek minimum nominal cihaz kapasiteleri, maksimum çekilen güç, cihaz tip ve yerleşimlerine yer verilmiştir. Bu projelerde belirtilen ısıtma soğutma kapasiteleri alt değer, dış ünite çekilen elektrik güçleri en üst değer olarak kabul edilecektir. Dış ünitelerin çekilen güçlerinin üzerinde elektrik gücü tüketen dış üniteler kullanılmayacaktır.

Uygulamada öncelikle marka seçimi yaptırılacak (Markalar yerli, Japonya, ABD, Güney Kore veya Avrupa ülkeleri menşei olacaktır). Seçilen marka ürünle, uygulamacı firma tarafından hazırlanan teknik spesifikasyon bilgisi ve uygulama projesi yüklenici tarafından Kurumun onayına sunulacaktır.

Vrf Klima tesisatı nasıl yapılmalıdır

Uluslararası metreküpteki gaz limit standartları dikkate alınarak(bu sorumluluk uygulamacı firmaya aittir) hazırlanacak bu projelerde bakır boru güzergahı ve çapları, sistem drenajları, dış ve iç ünite arasındaki düşük akım sinyal hattı ile cihaz ve joint kodu belirtilen yerleşime v.s. yer verilecektir.

Mevcut proje ve VRF Klima Sistemi tesisatı teknik şartnamede bulunmayan ancak sistemin çalışması için zorunlu olarak yapılması gereken imalatlara da bu proje de yer verilecek ve yaptırılacaktır. Tüm bu imalatların yapımı için gerekli her türlü malzeme ve işçilik için her hangi bir ek ücret talep edilmeyecektir.

Söz konusu bu projeler onaylanmadan kesinlikle imalata geçilmeyecektir. Tüm sistem aşağıdaki teknik özellikler doğrultusunda randımanlı çalışır halde imal edilecek ve sistem imalatı bittikten sonra, tüm sistemin çalışma prensipleri, bakım ve kullanımı ile ilgili olarak bina teknik personeline imalatçı firma tarafından eğitim verilecektir.

DEĞİŞKEN  SOĞUTKAN  DEBİLİ  KLİMA SİSTEMİ:

VRF klima sistemleri elemanlarının (Dış ünite, iç ünite, kablolu kumanda, merkezi kumanda ve joint) temini ve montajı, iç ve dış üniteler arasındaki bakır boru ve iletişim kablolarının çekilmesi, drenaj hatlarının yapımı, boruların izolesi, açıktan geçen tüm tesisatın mimari dokuya uygun olacak şekilde gizlenmesi.

Cihazların elektrik bağlantıları, iç  ünite askısı, dış ünite kaidesi, dış ünite etrafının korumaya alınması, gaz şarjı, devreye alma dahil,  sistemin çalışır halde teslimi bu tanım kapsamında yer almaktadır.

VRF sistem için önerilecek cihaz; projedeki toplam boru mesafesini, bir dış ünite grubuna bağlı iç üniteler arasındaki kot farkını, dış ünite ile o üniteye bağlı en alttaki iç ünite arasındaki kot farkını, ilk jointten sonra en uzak iç üniteye kadar olan boru uzunluğunu  ve bağlanacak iç ünite sayısını karşılayacaktır.

Eurovent Belgeli Vrf Klima Tesisatı

Cihazların  imalatçı firması, ithalatçı firması; VRF ürün pazarında en az 5 yıllık tecrübeye sahip olacak ve markanın Kamu Kurumlarında iş yapmış olma şartı aranacaktır.

Sistemde kullanılacak cihazlar ROHS, CE ve EUROVENT belgeli olacaktır. Üreticinin, ISO9001 Kalite Standardı ve ISO14001 Çevre Koruma ve Bilinçlendirme Standardı ve OHSAS18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı belgelerine sahip olması gereklidir. Distrübitör firma yurt genelinde yaygın servis teşkilatına sahip olacaktır.

Cihazlarda; konut ve insanların toplu yaşadığı mahallerde kullanılabilmesi için insan ve çevreye zararlı olan; Kurşun, kadmiyum, civa, kromlu hexavalent, polybrominated biphenils, polybrominated diphenylether gibi maddeler kullanılmamış olmalıdır.

En uygun Vrf Klima Tesisatı

Cihazlar kadrosunda mekanik ve/veya elektrik elektronik mühendisi ve tekniker teknisyeni bulunduran benzer işlere ilişkin referans verebilecek, işi yapabilecek araç ve makine teçhizatı olan firmalardan temin edilecektir.

İthalatı gerçekleştirecek olan distribütör firmanın, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınmış satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi ile garanti belgesi olacak ve seçilecek markanın en az 5 yıldır distribütörlüğünü yapıyor olacaktır.

INVERTER HEAT PUMP DIŞ ÜNİTELER:

Onaylı projelerde bölge ve mahal sıcaklık şartları, yatay ve düşey borulama ile sistem kayıpları dikkate alınarak belirlenen nominal cihaz kapasiteleri (en az ) esas alınacaktır.

Projelerde belirtilen nominal kapasiteler nominal alt değer olarak kabul edilip, üretici firmanın bu değere en yakın cihazı seçilecektir.

Konferans salonu havalandırma sistemleri için ,Projede yazan dış ünitelere ait elektrik güçleri en üst değer olarak kabul edilecektir. Önerilecek markanın dış ünite elektrik güçleri bu değerden düşük olacaktır.

VRF sistemi ile klima santraline bağlantı yapılabilmelidir, minimum defrost süresine sahip olmalıdır, sıcak su üretebilen ekipmanları olmalıdır, dx bağlanabilen ısı geri kazanım cihazları olmalıdır. Bu özelliklere sahip en yüksek COP, EER ve ESEER değerlerini verebilen dış üniteler seçilmelidir. Sistem -20 C ye kadar ısıtma yapabildiğinden defrost süresi minimuma indirgenmiş olmalıdır. Sistem %10~%200 aralığında oransal kapasite modülasyonu yapabilmelidir.

Vrf Sistemi enerji verimliliği

Sistemin minimum EER değeri 4.25’den veya ESEER değeri (sezonsal verimliliği) 6,0’dan düşük olmayacaktır.

Minimum EER değerine ve toplam dış ünite kapasitesine ( en az ) bağlı kalmak kaydıyla değişik kombinasyonlar önerilebilecektir. Bu uygulamada, projede uygulanan diversite oranı aşılmayacak ve projede belirtilen grup sayısından daha az sayıda bir grup önerilmeyecektir.

Dış ünite modülünde tüm kompresörleri inverter scroll olacaktır. Tekil veya kombinasyonlu dış ünitelerde On/Off kompresör olmayacaktır.

Soğutucu akışkan R410A olacaktır.

(-5°~ 43 °C KT )dış hava sıcaklığına kadar soğutma ve (-20 ~ 15°C KT )  dış hava sıcaklığına kadar ısıtma fonksiyonunu yerine getirebilmelidir.

Kondenser kanatları anti korozif kaplamalı olacaktır.

Kondenser fanları DC inverter olacaktır.

Bir dış üniteye bağlı iç ünitelerin birinde meydana gelen arıza tüm sistemin çalışmasını elektrik kesintisi olmadığı durumda etkilememelidir.

Sistemin dengeli çalışabilmesi için dış ünite bataryalarında ayrı bir aşırı soğutma (sub- cooling) bölgesi bulunacaktır.

Cihazlar ihtiyacı olan R410A gaz miktarını otomatik olarak hesaplayıp, otomatik olarak yapacaktır.

Cihazlar ilk çalıştırma esnasında gaz kaçağını tespit edebilmelidir.

Cihazlarda kar koruması olmalıdır.

Vrf Dış ünitelerin temini, yatay ve dikey taşınması, kaidesi ve lastik takozlar üzerinde yerine montajı, elektrik ve tesisat bağlantılarının yapılması, cihazın Kurumca uygun görülecek detaya göre etrafının demir imalatla korumaya alınması, soğutucu akışkan şarjı ve sistemin komple çalışır halde teslimi.

Vrf Dış üniteler seçimi yapılan markanın ve imalatçı firmanın en üst, en verimli ve en donanımlı segment ürünü olacaktır. İmalatçı firma birden fazla markaya imalat yapıyor ise bu tüm markalar için geçerli olacaktır. İmalatçı firmanın en son teknolojisine sahip ürün olacaktır.

KLİMA SANTRALİ KONTROL ÜNİTESİ

VRF sistem dış üniteleri ile herhangi bir marka, DX bataryasında 1 giriş ve çıkış olan Heat Pump olarak(ısıtma ve/veya soğutma) çalışabilen klima santrali arasında iletişimi sağlayarak klima santrali üzerindeki genleşme vanasının ne kadar açılacağını tayin eden, gerektiğinde klima santralini elektronik kontrol paneli olmadan da kumanda edebilecek RS380 iletişim protokolüne sahip klima santrali haberleşme kutusudur.

KLİMA SANTRALİ KONTROL ÜNİTESİ

Klima santrali DX bataryasının girişine takılan ve klima santrali kontrol kutusundan aldığı bilgiler ile hangi oranda gazı serbest bırakacağını belirleyen otomatik veya mekanik genleşme vanasıdır. Genleşme vanası mümkün mertebe en az sayıda olacak ve DX bataryanın oransal çalışması rahat ayarlanabilecektir.

İÇ ÜNİTELER

Dört Yöne Üflemeli Kaset Tipi İç Ünite 

2,2 kW soğutma, 2,5 kW ısıtma kapasitesinde, ünite mahfazası galvanize çelik levhalardan imal edilmiş, taze hava verebilmek amacıyla üniteye bir kanal bağlantısı yapılabilen, düşük profilli dekorasyon paneline sahip ve dekorasyon panelinde geri dönüş hava ızgarası ile hava üfleme kanatçıkları bulunduran,

Hava akışının eşit bir şekilde dağıtımını sağlamak üzere hava üfleme kanatçıklarının otomatik salınımı ya da bunların istenilen açıda sabitleştirilmesi için bir düzenek tesis eden dört yöne üfleyebilen dekorasyon paneline sahip, bir adet 35 W gücünde BLDC tip Turbo fan motoru olan, düşük gürültü ve titreşimsiz bir çalışma sağlayan.

Vrf Klima İç ünite özellikleri

Statik ve dinamik dengeli fana sahip, fan motorunun aşırı ısınmasına karşı sigortaya sahip, , sıcaklık kontrolünü 3 adet mikroişlemcili termistör ile yapan, dönüş havası ve akışkan giriş çıkış sıcaklıklarını ölçerek bu bilgileri mikroişlemciye gönderen ve böylece elektronik genleşme valflerini açıp kapatarak soğutucu akışkanın kontrölünü sağlayan, yıkanabilir ve uzun ömürlü hava filtresine sahip, ısı eşanjör bobinleri bakır borulardan ve alüminyum kanatçıklardan imal edilmiş.

Yüksek fan hızında 540 m3/h hava debisi ve 38 dBA ses seviyesinde, R410A soğutucu akışkan kullanan, dört yöne üflemeli kasetli tip değişken soğutucu akışkan debili sistem iç ünitesi.

2,8 kW soğutma, 3,2 kW ısıtma kapasitesinde, ünite mahfazası galvanize çelik levhalardan imal edilmiş, taze hava verebilmek amacıyla üniteye bir kanal bağlantısı yapılabilen, düşük profilli dekorasyon paneline sahip ve dekorasyon panelinde geri dönüş hava ızgarası ile hava üfleme kanatçıkları bulunduran,

Hava akışının eşit bir şekilde dağıtımını sağlamak üzere hava üfleme kanatçıklarının otomatik salınımı ya da bunların istenilen açıda sabitleştirilmesi için bir düzenek tesis eden dört yöne üfleyebilen dekorasyon paneline sahip, bir adet 35 W gücünde BLDC tip Turbo fan motoru olan, düşük gürültü ve titreşimsiz bir çalışma sağlayan statik ve dinamik dengeli fana sahip, fan motorunun aşırı ısınmasına karşı sigortaya sahip,

Duvar Tipi İç Ünite

2,2 KW soğutma, 2,5 KW ısıtma kapasitesinde ünite mahfazası beyaz renkli ısı geçirmez plastikten imal edilmiş siyah levha ile destek çerçeveleri galvanize çelik levhadan imal edilmiş, 20 Watt gücünde , düşük gürültü ve titreşimsiz bir çalışma sağlayan statik ve dinamik dengeli 1 adet aşırı ısınmasına karşı sigortalı BLDC tip fan motoruna sahip,

Sıcaklık kontrolünü 3 adet mikroişlemcili termistör ile yapan, dönüş havası ve akışkan giriş çıkış sıcaklıklarını ölçerek bu bilgileri mikroişlemciye gönderen ve böylece elektronik genleşme valflerini açıp kapatarak soğutucu akışkanın kontrölünü sağlayan, yüksek fan hızında  336 m3/h hava debisine ve 37 dB(A) ses seviyesine, yıkanabilir ve uzun ömürlü hava filtresine sahip, ayarlanabilen yatay ve dikey hava üfleme açılarına sahip,R410 A soğutucu akışkanını kullanan duvar tipi değişken soğutucu akışkan debili sistem iç ünitesi..

Düşük Statik Basınçlı Kanallı İç Ünite  

2,2 kW soğutma, 2,8 kW ısıtma kapasitesinde, ünite mahfazası galvanize çelik levhalardan imal edilmiş ve tamamı yalıtılmış, taze hava verebilmek amacıyla üniteye bir kanal bağlantısı yapılabilen, yalıtımlı galvanize yumuşak çelik kanallar vasıtasıyla şartlandırılmış havayı mahale üfleyen, sirocco direk tahrikli bir adet 28 W gücünde BLDC tip fan motoru olan, değişken statik basınçları tesisata uygun hale getirmek için invertör tahrikli ve ayrıca düşük gürültü ve titreşimsiz bir çalışma sağlayan statik ve dinamik dengeli fana sahip,

fan motorunun aşırı ısınmasına karşı sigortaya sahip, sıcaklık kontrolünü 3 adet mikro işlemcili termistör ile yapan, dönüş havası ve akışkan giriş çıkış sıcaklıklarını ölçerek bu bilgileri mikroişlemciye gönderen ve böylece elektronik genleşme valflerini açıp kapatarak soğutucu akışkanın kontrölünü sağlayan, yıkanabilir ve uzun ömürlü hava filtresine sahip, ısı eşanjör bobinleri bakır borulardan ve alüminyum kanatçıklardan imal edilmiş, yüksek fan hızında 522 m3/h hava debisi ve 35 dBA ses seviyesinde, 40 Pa cihaz dışı harici statik basınca sahip, R410A soğutucu akışkan kullanan, düşük statik basınçlı kanallı tip değişken soğutucu akışkan debili sistem iç ünitesi

Vrf klima tesisatı maliyeti

Standart uzaktan kumanda

İç ünitenin açılışını kapanışını kontrol eden, ısıtma veya soğutma çalışma modunu değiştirebilen, fan hızını ayarlayabilen, sıcaklık derecesini gösteren ve bu dereceyi arttırıp azaltabilen, arıza durumunda arıza kodunu ekranında gösteren, haftalık zaman programlaması yapabilen, merkezi kumanda ile uyumlu çalışabilen, istenmeyen kullanıcılara karşı tuş kilidi yapabilen, aynı anda 16 adet iç ünite kontrol edebilen ve bir iç üniteye iki tane gruplu bağlanabilen, duvar ve kaset tipli iç ünitelerin kanatçıklarının açısını kontrol eden ve otomatik salınım yaptırabilen, kanallı  tip iç ünitelerin dış statik basıncını ayarlayabilen kablolu kumanda

Kablosuz Uzaktan Kumanda

Iç ünitenin açılışını kapanışını kontrol eden, ısıtma veya soğutma çalışma modunu değiştirebilen, fan hızını ayarlayabilen, sıcaklık derecesini gösteren ve bu dereceyi arttırıp azaltabilen, arıza durumunda arıza kodunu ekranında gösteren, haftalık zaman programlanması yapabilen, duvar tipi iç ünitelerin kanatçıklarının açısını kontrol eden ve otomatik salınım yaptırabilen, kablosuz kumanda

Dokunmatik Renkli Ekranlı Merkezi Kumanda-64 İç Ünite

64 adet iç üniteye bağlanabilen kontrol edebildiği iç ünite sayısı özel bir kitle 128 adete çıkabilen, 7 inçlik dokunmatik ekran üzerinden kullanımı olan, İngilizce-İtalyanca-İspanyolca-Fransızca-Almanca-Rusça dil seçeneklerine sahip, yönetici olarak tanımlanan bir bilgisayara uzaktan erişim imkanı tanıyan, sistem çalışma geçmişini hafızasında tutan ve raporlarını çıkaran, donanım güncellemesi bir usb ile kolayca yapılabilen, fonksiyon kilitleme özelliğine sahip, arıza durumunda arıza raporunu mail ile sorumlu görevlinin mail adresine gönderebilen, acil durumlar için sistemi kapatma özelliği bulunan, ısıtma soğutma modunu otomatik olarak değiştirebilen, sıcaklık durumunu gösteren, kontrol edebilen ve limitleyebilen, zamanlama programı yapabilen merkezi kontrol ünitesi

Vrf klima Tesisatı MONTAJ PROSEDÜRÜ

Değişken Soğutucu Akışkan Debili (VRF) Sistemi montajında kullanılacak tüm bakır borular 41,5 bar test basıncına dayanıklı özel soğutkan boruları olmalıdır.

Bina içinde imal ve monte edilecek tüm bakır boru tesisatı, yoğuşma suyu tahliye boruları, otomasyon ve güç kabloları beyaz renkte kablo kanalı ile kapatılarak mimari açıdan estetik bir görünüm oluşması sağlanacaktır.

Değişken Soğutucu Akışkan Debili (VRF-VRV) Sistemi bakır boru ebat ve kauçuk izolasyon kalınlıkları aşağıdadır;

* 1 / 4” bakır boru et kalınlığı 0,8 mm.                       13 mm. İzolasyon

* 3 / 8” bakır boru et kalınlığı 0,8 mm.                       13 mm. İzolasyon

* 1 / 2” bakır boru et kalınlığı 0,8 mm.                       13 mm. İzolasyon

* 5 / 8” bakır boru et kalınlığı 1,0 mm.                       13 mm. İzolasyon

* 3 / 4” bakır boru et kalınlığı 1,0 mm.                       13 mm. İzolasyon

* 7 / 8” bakır boru et kalınlığı 1,0 mm.                       13 mm. İzolasyon

* 1 1 / 8” bakır boru et kalınlığı 1,2 mm.                   19 mm. İzolasyon

* 1 1 / 4” bakır boru et kalınlığı 1,2 mm.                   19 mm. İzolasyon

* 1 1 / 2” bakır boru et kalınlığı 1,2 mm.                   19 mm. İzolasyon

Vrf Klima tesisatı bakır boru et kalınlıkları

Bakır Borulama imalatında üretici firma talimatları gereği kapasite ve hidrolik hesaplara uygun olarak özel dağıtım-birleştirme-reduksiyon (joint) parçaları kullanılacaktır.

Montaj işleminde Manifold, vakum pompası, kompresör yağı, soğutucu akışkan şarj tüpleri vb. alet ve donanımın R410A soğutucu akışkan uygun olmalıdır.

Montaj öncesi ve sonrasında boruların ağızları nem ve toza karşı mutlaka kontrol edilmelidir. Tüm bakır ve drenaj borusu tesisatında her 1 metre mesafede 1 adet taşıyıcı kelepçe kullanılacaktır.

Bakır boru tesisatındaki tüm kaynaklı imalat sırasında oksidasyonu önlemek için N2 (Azot) altında kaynak yapmak gereklidir. Tüm bakır boru tesisatı tamamlandıktan sonra ve sistem devreye alınmadan önce N2 (Azot) gazı ile boruların içi süpürülecektir.

VRF Klima Tesisatı su dranaj  hattı

Vrf klima tesisatı bakırboru işleri tamamlandıktan sonra bakır boru tesisatı N2 (Azot) gazı ile kademeli olarak 41,5 bar basınca aktarılmalı. Bu basınç altında en az 24 saat test edilecek.  İç ünite ve dış ünite montajlarından sonra tesisat N2 (Azot) gazı ile kademeli olarak 25 bar basınca alınmalıdır. Bu basınç altında en az 24 saat test edilecektir.

Yoğuşma Suyu drenaj tesisatında boru malzemesi olarak 20mm iç çaplı PPRC boru kullanılacaktır. Yoğuşma suyu asgari 1 cm/mt eğimle toplanacak ve katlarda bulunan su giderlerine sifon oluşturularak-kullanılarak bağlanacaktır.

Bu yazının tüm hakları alyatek.com.tr ’ye aittir. İzinsiz kullanılması ve çoğaltılması yasaktır! Fluo vrf klima sistemleri 5 yıl garantilidir.

14.05.2019
4.106
Whatsapp
Ali Yavuz
Ali Yavuz
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?